VELO FREEZE

Dostupnost Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
6.8.2024
Kód: T50538B2
145 Kč
VELO FREEZE
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce erotických časopisů
Doprava
Dodání přímo na adresu
po celé ČR
Odeslání
Odeslání následující den
po přijetí platby

Tento výrobek je určen pouze dospělým uživatelům 

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou 

 

 

 

 

Tento produkt obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou.

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

 

 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302 
Signální slovo: Varování 
PIKTOGRAM 

 
Standardní věty o nebezpečnosti: 

  • H302 - Zdraví škodlivý při požití. 
  • Pokyny pro bezpečné zacházení: 
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí 
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. 
  • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
  • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře +420 224 919?293 
  • P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

Zákaz prodeje tabákových výrobků,

kuřáckých pomůcek,

bylinných výrobků určených ke kouření

a elektronických cigaret

osobám mladším 18-ti let

Doplňkové parametry

Kategorie: VELO
Hmotnost: 0.05 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto