Náplň Vuse ePod PRO creamy tobacco 18mg

  TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE DOSPĚLÝM UŽIVATELŮM.

Dostupnost Skladem (18 ks)
Můžeme doručit do:
6.8.2024
Kód: O364810B
179 Kč
Náplň Vuse ePod PRO creamy tobacco 18mg
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Dárek zdarma
Dárek zdarma
Ke každé objednávce erotických časopisů
Doprava
Dodání přímo na adresu
po celé ČR
Odeslání
Odeslání následující den
po přijetí platby

Tento výrobek je určen pouze dospělým uživatelům 

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou 

 

Náplň do elektronické cigarety Vuse ePod s lehkou tabákovou příchutí doplněnou sladkým tóny karamelu. Náplně Vuse ePod jsou plně kompatibilní se zařízením Vuse ePod 2. 

Jedno balení obsahuje 2 náplně, každá o objemu 1,9 ml. Celkový obsah nikotinu v každé náplni je 34,2 mg. 

Tento výrobek není vhodný k použití následujícími osobami: 

 • osoby mladší 18 let; 
 • osoby alergické/citlivé na nikotin a další uvedené složky výrobku; 
 • těhotné a kojící ženy; 
 • osoby, které by neměly užívat výrobky obsahující tabák nebo nikotin ze zdravotních důvodů; 
 • osoby, které trpí nestabilním srdečním onemocněním, závažnou formou vysokého tlaku nebo cukrovkou. 

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Není určen pro nezletilé. Jeho používání nekuřáky se nedoporučuje. 

Výrobce: BAT (British American Tobacco) 

Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. 

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302 
Signální slovo: Varování 
Nebezpečné látky: nicotine (ISO); trans-mentone; L-karvon 

PIKTOGRAM 

 
Standardní věty o nebezpečnosti

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití. 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. 
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte 
 • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře tel: 224 919?293 
 • P330 - Vypláchněte ústa 
 • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavatel 

 

Zákaz prodeje tabákových výrobků,

kuřáckých pomůcek,

bylinných výrobků určených ke kouření

a elektronických cigaret

osobám mladším 18-ti let

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

 
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto